Lớp Học Hiêu Quả | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Mỹ Lệ
Mỹ Lệ

Lớp Học Hiêu Quả

Ưu điểm

Giao viên giạy nhiệt tình với học sinh, PC hỗ trợ rất tốt, lớp học không quá đông học sinh, nên chất lượng sau khoá học rất ổn

Điểm cần cải thiện

Cần nhiều lớp học hơn, để nhiều bạn học hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Có thể kham khảo để học với Vicky tại trung tâm. Có những chương trình ưu đãi cho các khoá học, mình đăng ký 3 khoá phát âm căn bản được nhiều ưu đãi tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn