Lớp Học Rất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Long Hữu
Long Hữu

Lớp Học Rất Tốt

Ưu điểm

Giáo viên tận tâm, thân thiện, môi trường năng động

Điểm cần cải thiện

Không cầnnnn

Trải nghiệm và lời khuyên

Tuyệt vời, một nơi đáng học, đáng đồng tiền bát gạo

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn