Lớp Phát Âm - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Lớp Phát Âm

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review

   Ưu điểm

   Lớp học ít.
   Tương tác tốt giữa giáo viên và học viên.
   Cơ sở vật chất tốt.

   Điểm cần cải thiện

   Không có gì khuyết điểm lớn.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Qua quá trình học học viên tiến bộ rõ rệt. Tương tác giữa giáo viên với học viên tốt, dễ hiểu bài.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.