Lớp Phát Âm Tiếng Anh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Lớp Phát Âm Tiếng Anh

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, khả năng sư phạm tốt, giúp học viên có nhiều động lực cố gắng

Điểm cần cải thiện

Kéo dài thời gian luyện phát âm

Trải nghiệm và lời khuyên

Học trong môi trường thoải mái, được hướng dẫn bởi giáo viên nhiệt tình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn