Môi Trường Giáo Tiếp - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Môi Trường Giáo Tiếp

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình, giao tiếp, hướng dẫn nhiều

Điểm cần cải thiện

Chưa tìm ra

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên thoải mái, chủ động, tự tin giao tiếp với giảng viên và học viên khác

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.