Môi Trường Ht | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Ht

Ưu điểm

Môi trường học tập, thực hành tốt. Cơ sở vc tôt. Giáo viên và PC cùng các anh chị tại Trung Tâm cực kì dễ thương và nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

Không có gì để cải thiện tại Trung tâm

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường và Phương pháp dạy của Trung Tâm rất hay giúp học viên cải thiện tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn