Must _ Study School - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Must _ Study School

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review

   Ưu điểm

   Cơ sở vật chất tốt, có người bản địa

   Điểm cần cải thiện

   Cần tăng tương tác giưã các học viên

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Ai chưa có IELTS vào học có khả năng 6.0+ còn ai đã có IELTS và muốn nâng band thì đây là trung tâm hợp lí nhất

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.