Nên Trải Nghiệm Nha Mn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Trang Xuân
Trang Xuân

Nên Trải Nghiệm Nha Mn

Ưu điểm

Khoá học có nhiều hoạt động giúp mình tiếp xúc với ng nước ngoài như Outdoor, MP... Cô Vicky và PC dễ thương lắm lunnnn

Điểm cần cải thiện

Mọi thứ đều OK nè

Trải nghiệm và lời khuyên

Học vui lắm đó nên đăng kí liền tay mn ơi. Mình đã tiến bộ nhiều, cảm ơn Vicky English rất nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn