Nơi Hội Tụ Cây Hài | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nơi Hội Tụ Cây Hài

Ưu điểm

Vui, học chất lượng, mọi người hoà đồng

Điểm cần cải thiện

Khung giờ học

Trải nghiệm và lời khuyên

Học rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất vui

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn