Rất Rất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Lung Linh Bùi
Lung Linh Bùi

Rất Rất Tốt

Ưu điểm

Trước khi đến đây học, e là một người khá nhát về phát âm tiếng anh của mình, phải nói rất sợ nói tiếng anh ấy

Điểm cần cải thiện

Chỉ có giờ học tối

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy tự tin và quyết tâm học, việc còn lại là Vicky lo

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn