Review Cho Trung Tâm Vicky English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Vy San
Vy San

Review Cho Trung Tâm Vicky English

Ưu điểm

Giáo viên và pc rất hoạt bát và đáng yêu. Môi trường học tập tốt, và có nhiều hoạt động ngoại khoá giúp cải thiện kỹ năng

Điểm cần cải thiện

Mọi thứ rất được không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học rất tốt mọi người rất gần gũi Giáo viên và pc rất hoạt bát và đáng yêu. Môi trường học tập tốt, và có nhiều hoạt động ngoại khoá giúp cải thiện kỹ năng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn