Review Khoá Học Lớp Phát Âm Chuẩn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Liu Quân
Liu Quân

Review Khoá Học Lớp Phát Âm Chuẩn

Ưu điểm

Giáo viên tận tình, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Cần mở rộng lớp học

Trải nghiệm và lời khuyên

Một nơi đáng để học dành cho những bạn mới bắt đầu học tiếng anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn