Review Lớp Học Vicky | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Lớp Học Vicky

Ưu điểm

Cung cấp nhiều kiến thức bổ ích về phát âm Tiếng anh

Điểm cần cải thiện

Lớp nên phục vụ thêm trà và caphe

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu bạn cảm thấy mình phát âm còn yếu thì nên tham gia lớp phát âm. Lớp đồng thời còn chữa bệnh điếc Tiếng Anh nữa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn