Review Về Khoá Phát Âm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Hưng Hưng
Hưng Hưng

Review Về Khoá Phát Âm

Ưu điểm

- Lớp thân thiện vui nhộn, giao viên tận tình có kinh nghiệm giảng dạy very good.

Điểm cần cải thiện

Không cần gì cải thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học sôi nổi vui vẻ hoà đồng nên học ở đây để cải thiện phát âm. Sau khi học 3 ngày đã lên trình phát âm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn