Review Về Vicky English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn

Review Về Vicky English

Ưu điểm

Trung tâm có nhiều khóa học phù hợp với mọi người, việc học chuyên về thực hành nên vui và dễ nhớ, chị Vicky rất quan tâm đến học viên

Điểm cần cải thiện

Hiện tại mình chưa thấy gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm có nhiều trò chơi và hoạt động ngoại khóa thú vị

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn