Thi Toeic Gần Đây - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Thi Toeic Gần Đây

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review

   Ưu điểm

   Giáo viên hướng dẫn nhiệt tình. Môi trường thi chuyên nghiệp

   Điểm cần cải thiện

   Âm thanh hơi nhỏ…………………………… ………………………….…….

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Thi rất thoải mái. Trong lúc thi yên lặng làm bài rất tốt. …………………………. …………………………. ………………………….

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.