Tiếng Anh Giao Tiếp Vicky | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Nhi Văn
Nhi Văn

Tiếng Anh Giao Tiếp Vicky

Ưu điểm

Môi trường năng động, giáo viên siêu đỉnh, siêu nhiệt tình, truyền tải kiến thức dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Điểm cần cải thiện

Không cóoooo

Trải nghiệm và lời khuyên

Tui đã học và rất thích, mn cùng trải nghiệm nhaaaaa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn