Trải Nghiệm Đáng Nhớ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Mỹ Huyền
Mỹ Huyền

Trải Nghiệm Đáng Nhớ

Ưu điểm

Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui, mọi người trong lớp ai cũng thân thiện và dễ thương. Học vừa vui vừa dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở Vicky english đã giúp mình lấy lại căn bản và thêm yêu thích tiếng anh, đề xuất 5 saooooooo

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn