Trải Nghiệm Rất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trải Nghiệm Rất Tốt

Ưu điểm

Giảng viên chuyên môn cao và nhiệt tình, truyền động lực cho học viên. Nhận thấy tiến bộ rõ rệt của bản thân trong giao tiếp tiếng Anh (vì trước dây mình khá trầm và nhút nhát) vì môi trường học rất thân thiện và có nhiều bài luyện tập bổ ích.

Điểm cần cải thiện

Không có vấn đề gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Những ai trước giờ tự ti, không dám giao tiếp thì rất nên học, có cải thiện nhiều về cả phát âm nữa.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn