Verry Good | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Verry Good

Ưu điểm

Trung tâm mát mẻ như một khu nghỉ dưỡng với phòng học rộng rãi, giáo viên, pc và nhân viên vui tính thân thiện. TT giúp các bạn hoà đồng, tạo cơ hội cho mọi người gần gũi thân vs nhau hơn qua các buổi học ngoại khoá

Điểm cần cải thiện

Cần mở rộng khung giờ học cho học viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất tuyệt hãy đến với trung tâm để thanh xuân của bạn thêm màu sắc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn