Very Good! | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Very Good!

Ưu điểm

Trung tâm có giáo viên luôn giảng dạy nhiệt tình, vui tính dễ thương.

Điểm cần cải thiện

Khung giờ học nên có lớp vào ban ngày.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đến học ở trung tâm Vicky English nha mọi người ơi
!!!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn