Vicky English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Vicky English

Ưu điểm

Cô giáo nhiệt tình, kiến thức sâu rộng, cách dạy dễ hiểu,môi trường năng động, hoà đồng, mọi người trao đổi nhiệt tình, tiến bộ nhanh chóng.

Điểm cần cải thiện

Không có gì để cải thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Đi học đúng giờ, không nên vắng học, luyện tập siêng năng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn