Vicky English Is A Highly Recommended Center | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Vuy Vuy
Vuy Vuy

Vicky English Is A Highly Recommended Center

Ưu điểm

Môi trường học rất tốt, chị Hannah và Vicky rất dễ thương và tâm lý luôn. Khoá học có nhiều hoạt động giúp mình trâu dồi tiếng Anh như Outdoor, MP nè

Điểm cần cải thiện

Mình thấy trung tâm khá OK ròi

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khoá học thì mình đã có thể phát âm chuẩn bảng IPA ròi. Hi vọng 2 khoá sau sẽ tiếp tục nâng cao hơn. nên trải nghiệm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn