Xuất Sắc Nha - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Xuất Sắc Nha

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Môi trường thân thiện, giảng viên giỏi và nhiệt tình. Mình rất tâm đắc khóa học trên vì trước giờ mình phát âm rất tệ, gần như cơ bản về phiên âm cũng không biết nhưng giờ có thể tự tin giao tiếp hoặc thuyết trình rồi

Điểm cần cải thiện

Không có vấn đề gì cả ạ

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất nên trải nghiệm, mình đã rủ bạn mình học nữa và bạn ấy cũng rất hài lòng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.