Cải Thiện Rõ Rệt Các Kỹ Năng - Đánh giá về Trung tâm TOEIC IELTS Thầy Khôi | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Cải Thiện Rõ Rệt Các Kỹ Năng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Được học 1 với 1.
- Thời gian học nhiều.
- Thầy nhiệt tình chỉ dạy.

Điểm cần cải thiện

- Leo cầu thang bộ khá mệt.
- Không gian lớp học khá nhỏ.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Cải thiện rõ rệt các kỹ năng.
- Học được nhiều kinh nghiệm.
- Tích cực phối hợp với thầy.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.