Chất Lượng Đầu Ra Cao , Cải Thiện Trình Độ Ngoại Ngữ Rõ Rệt - Đánh giá về Trung tâm TOEIC IELTS Thầy Khôi | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Chất Lượng Đầu Ra Cao , Cải Thiện Trình Độ Ngoại Ngữ Rõ Rệt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Chất lượng đầu ra cao.
- Chất lượng đào tạo tốt.
- Trình độ ngoại ngữ được cải thiện rõ rệt sau khóa học.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trình độ ngoại ngữ được cải thiện rõ rệt.
- Giảng viên tận tình chu đáo.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.