Cơ Sở Vật Chất Tốt, Chương Trình Học Phù Hợp - Đánh giá về Trung tâm TOEIC IELTS Thầy Khôi | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Cơ Sở Vật Chất Tốt, Chương Trình Học Phù Hợp

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất thiết bị tốt.
- Chương trình đào tạo phù hợp.
- Thời gian học linh động, phù hợp theo từng cá nhân.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm thấy thoải mái và cải thiện trình độ tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.