Không Gian Học Thoáng Mát - Đánh giá về Trung tâm TOEIC IELTS Thầy Khôi | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Không Gian Học Thoáng Mát

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Không gian học thoải mái, thoáng mát.
- Có bài tập để ôn ở nhà.

Điểm cần cải thiện

Nên cải thiện các app học.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.