Thầy Hay Nhưng Đôi Lúc Nói Chuyện Ngoài Lề Gây Mất Thời Gian
Đánh giá về

Trung Tâm TOEIC Sao Khuê (toeicsaokhue.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Hay Nhưng Đôi Lúc Nói Chuyện Ngoài Lề Gây Mất Thời Gian

Ưu điểm

Không gian lớp học thoải mái; Thầy dạy nhiệt tình và dễ hiểu; Tài liệu giảng dạy phù hợp

Khuyết điểm

Thầy hay nói chuyện phiếm để tạo không khí thoải mái =>gây mất thời gian

Trải nghiệm

Tăng khả năng nghe; Có được vốn từ vựng tốt hơn; Có được kĩ năng làm bài

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn