Giáo Viên Giảng Dễ Hiểu, Tận Tình Với Học Viên. - Đánh giá về Trung tâm TOEIC Thầy Khuê | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Viên Giảng Dễ Hiểu, Tận Tình Với Học Viên.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên giảng dễ hiểu, có những mẹo cụ thể để học viên nhớ và thực hành được tốt mỗi khi làm bài.
- Luôn khích lệ và tận tình với học viên.
- Trung tâm đang hoạt động rất tốt.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Lấy được vốn kiến thức cơ bản để làm bài.
- Được hỗ trợ và giúp học viên học hiểu tại chỗ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.