Học Phí Phù Hợp, Môi Trường Tốt Để Thi Đạt 550+ - Đánh giá về Trung tâm TOEIC Thầy Khuê | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Học Phí Phù Hợp, Môi Trường Tốt Để Thi Đạt 550+

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Hệ thống bài học sát đề thi, cụ thể rõ ràng.
- Cách truyền đạt của Thầy rất dễ hiểu.
- Lộ trình học hợp lý.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Lộ trình phù hợp với những bạn muốn ôn tập kiến thức trong thời gian ngắn hạn.
- Học phí phù hợp.
- Môi trường tốt để các bạn thi đạt 550+.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.