Học Phí Vừa Phải Nhưng Chất Lượng Dạy Cao - Đánh giá về Trung tâm TOEIC Thầy Khuê | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Học Phí Vừa Phải Nhưng Chất Lượng Dạy Cao

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thầy Khuê vui vẻ nhiệt tình, giảng bài chi tiết về ngữ pháp, kiến thức truyền tải gần với đề thi thật.
- Giáo trình dễ hiểu, dễ tiếp thu, bài tập nhiều, sửa bài tập kĩ. File nghe từ vựng chi tiết dễ nghe, dễ nhớ.
- Học phí vừa phải nhưng chất lượng dạy cao.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Khả năng ngữ pháp được cải thiện rõ rệt sau khi học lớp Ngữ pháp 1 tháng.
- Từ vựng được cải thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.