Học Phí Vừa Phải Nhưng Chất Lượng Dạy Cao - Đánh giá về Trung tâm TOEIC Thầy Khuê | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Học Phí Vừa Phải Nhưng Chất Lượng Dạy Cao

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thầy Khuê vui vẻ nhiệt tình, giảng bài chi tiết về ngữ pháp, kiến thức truyền tải gần với đề thi thật.
- Giáo trình dễ hiểu, dễ tiếp thu, bài tập nhiều, sửa bài tập kĩ. File nghe từ vựng chi tiết dễ nghe, dễ nhớ.
- Học phí vừa phải nhưng chất lượng dạy cao.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Khả năng ngữ pháp được cải thiện rõ rệt sau khi học lớp Ngữ pháp 1 tháng.
- Từ vựng được cải thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.