Vốn Từ Vựng Phong Phú Hơn, Cơ Sở Vật Chất Tốt - Đánh giá về Trung tâm TOEIC Thầy Khuê | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Vốn Từ Vựng Phong Phú Hơn, Cơ Sở Vật Chất Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giảng viên giảng dễ hiểu, thu hút học viên lắng nghe, đưa ra những ví dụ cụ thể, dễ tiếp thu bài.
- Bài nghe rõ ràng, dễ nghe.
- Thầy cô tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nhận được vốn kiến thức đa dạng, những cách thức làm bài dễ dàng hơn, cách học thu hút những hứng thú qua các bài tập.
- Vốn từ vựng phong phú, đa dạng, giúp học viên lệ thuộc bài tại lớp học.
- Các bài nghe chất lượng, dễ hiểu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.