Chất Lượng Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Học Tập

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình. Có nhiều có hội để thực hành. Giao tiếp. Rèn luyện kĩ năng phát âm chuẩn

Điểm cần cải thiện

Có nhiều hoạt động ngoại khóa

Trải nghiệm và lời khuyên

Số lượng bài học ổn định. Nhiều bài tập hữu ích và thú vị

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn