Chất Lượng Khoá Học | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Trần  Hương
Trần Hương

Chất Lượng Khoá Học

Ưu điểm

Khoá học giúp học viên cải thiện hoàn toàn 4 kỹ năng, giáo viên tận tình chỉnh sửa và hỗ trợ học viên, môi trường học với giáo viên nước ngoài giúp học viên phản xạ nói tốt hơn. Chăm sóc học viên tận tình.

Điểm cần cải thiện

Thêm các hoạt động ngoại khoá

Trải nghiệm và lời khuyên

Khoá học giúp đạt được mục tiêu mong muốn! Cải thiện hoàn toàn các kỹ năng giao tiếp và phản xạ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn