Giáo Viên Nhiệt Tình, Cơ Sở Vật Chất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Giáo Viên Nhiệt Tình, Cơ Sở Vật Chất Tốt

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ học viên. Cơ sở vật chất tốt, lớp học chất lượng, không bị xếp quá nhiều học viên vào 1 lớp.

Điểm cần cải thiện

Hiện tại chưa có

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm có giáo viên dạy nhiệt tình nên các bạn cứ thoải mái hỏi bài nếu như có điều gì không hiểu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn