Học Phát Âm Với Người Mỹ Mình Tự Tin Giao Tiếp Cơ Bản Giúp Mình Tự Tin Giao Tiếp Với Người Nn | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Quốc Huy
Quốc Huy

Học Phát Âm Với Người Mỹ Mình Tự Tin Giao Tiếp Cơ Bản Giúp Mình Tự Tin Giao Tiếp Với Người Nn

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, chương trình phù hợp
với người mới bắt đầu như mình. Vừa học vừa ứng dụng được vào công việc

Điểm cần cải thiện

Sau đợt dịch mình mong Trung tâm sẽ có nhiều sự kiện như trước đó đã tổ chức để có môi trường giao lưu học hỏi

Trải nghiệm và lời khuyên

Chương trinh phù hợp cho người chưa biết Tiếng Anh. Sau khoá có thể tự tin giao tiếp và phát âm chuẩn Mỹ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn