Kỹ Năng Nghe Và Nói | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Đặng Nụ
Đặng Nụ

Kỹ Năng Nghe Và Nói

Ưu điểm

giáo viên dạy dễ hiểu và nhiệt tình, cải thiện tình trạng nghe nói của tôi rất nhiều, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu cho bạn bè

Điểm cần cải thiện

Trung tâm nên mở thêm nhiều lớp hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên chủ động để có hiệu quả tốt nhất, tùy vào nhu cầu của mỗi bạn mà có cách nhìn khác nhau

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn