Cải Thiện Kỹ Năng Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cải Thiện Kỹ Năng Ielts

Ưu điểm

- nhân viên tư vấn rất quan tâm tới từng học sinh
- cơ sở vật chất ok
- giáo viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

bài tập khá nhiều

Trải nghiệm và lời khuyên

Qua 1 tháng, em đã được rèn luyện cả 4 kỹ năng IELTS, năng lực được cải thiện.
Học tại đây, môi trường rất hòa đồng, em được làm quen với nhiều bạn bè và anh chị học viên cùng lớp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn