Chất Lượng Đào Tạo Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Đào Tạo Tốt

Ưu điểm

- giáo viên nhiệt tình
- số lượng học viên trong lớp không quá đông

Điểm cần cải thiện

không thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

Anh chị lễ tân tư vấn và hỗ trợ rất nhiệt tình, mình rất thích

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn