Chất Lượng Ổn, Khá Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Ổn, Khá Hài Lòng

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt
- Biết tận dụng các phương tiện MXH và có suy nghĩa đổi mới
- Giáo viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Lịch học chưa hợp lý lắm. Thời gian chờ khai giảng nên được đẩy nhanh hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Tương đối hài lòng, mình tin tưởng có thể cải thiện trình độ khi kết thúc khóa học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn