Chất Lượng Ổn So Với Học Phí | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Ổn So Với Học Phí

Ưu điểm

- là cơ sở gần nhà
- học phí ổn với mình
- tư vấn nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

không có mảng nào quá tệ

Trải nghiệm và lời khuyên

- đi học vui, không nhiều áp lực
- giảng viên dạy thu hút và lôi cuốn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn