Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

- lớp học vui và chất lượng
- giáo viên nhiệt tình
- anh chị quản lý thân thiện

Điểm cần cải thiện

- nhiều bài tập :((

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm chuyên nghiệp, mình được tư vấn kĩ trước khi chọn lớp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn