Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

- giáo viên nhiệt tình, sát sao học viên
- được nhiều người đánh giá tốt
- giao trình hợp lý

Điểm cần cải thiện

- bài tập dài
- nên cho học viên nghỉ nếu học viên bận (để đỡ bị mất bài), mặc dù chắc là không được đâu
- thời gian học hơi ngắn

Trải nghiệm và lời khuyên

Tốt, rất tốt và vô cùng tốt. Hài lòng về chất lượng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn