Cực Kì Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cực Kì Hài Lòng

Ưu điểm

- giáo viên nhiệt tình, tốt
- Nhân viên tư vấn và quản lý cũng rất nhiệt tình
- Cơ sở vật chất tốt, có đầu tư

Điểm cần cải thiện

không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất ấn tượng với sự nhiệt tình từ đội ngũ tư vấn tới giao viên. Trong quá trình học, mình được trải nghiệm dịch vụ tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn