Học Cũng Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Cũng Ổn

Ưu điểm

Cơ sở tốt, tư vấn nhiệt tình, trình độ giảng dạy của giáo viên ok

Điểm cần cải thiện

Nói chung mình chưa quá ưng ý nhưng nhìn chung thì cũng không có điểm nào đặc biệt chê trách

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học thân thiện, nhiều bạn mới

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn