Học Tốt, Mình Đã Tiến Bộ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Tốt, Mình Đã Tiến Bộ

Ưu điểm

- Anh chị quản lý nhiệt tình
- Thầy giáo có chuyên môn

Điểm cần cải thiện

- chưa nhận thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau 9 tháng, mình thấy sức học được cải thiện hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn