Học Tốt, Rất Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Tốt, Rất Hài Lòng

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất rất tốt, không gian thoải mái, tạo điều kiện học tập thuận lợi
- lộ trình học hiệu quả
- các anh chị giảnh viên và tư vấn viên giúp đỡ em rất nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

có lúc bình nước lâu ngày chưa được refill :((

Trải nghiệm và lời khuyên

đây là trung tâm tiếng anh đầu tiên em được học và thấy rất thích. Trình độ của em được cải thiện nhiều sau khi học ở đây. Em có thêm nhiều bạn mới

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn