Khá Hài Lòng Về Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Khá Hài Lòng Về Trung Tâm

Ưu điểm

- giảng viên hòa đồng, thân thiện với học sinh
- có các hoạt động ngoài giờ, nhưng đợt dịch mình không tham gia được

Điểm cần cải thiện

không có ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

- có các kế hoạch phù hợp cho học viên về học phí và các giải pháp đạt mục tiêu học tập
- cải thiện con người về kỹ năng sống

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn