Không Có Gì Chê | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Không Có Gì Chê

Ưu điểm

- Không gian hiện đại, đẹp
- Giáo viên và nhân viên nhiệt tình (đặc biệt là giáo viên Pre A)
- Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Mình không nghĩ ra, vì quá hài lòng :)

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên nghiêm túc khi dạy. Chất lượng học rất ok.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn